CRUC, Universitair Centrum Promotion (UCPG) en KenK hebben een leerportaal ontwikkeld voor zorgverleners. Hiermee beogen ze de omgang met transfer- en mobiliteitshulpmiddelen te optimaliseren. De aanleiding hiervoor is de Wet BIG, wat staat voor veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis.

Het leerportaal voor transfer- en mobiliteitshulpmiddelen is een digitaal leerportaal dat wordt aangeboden via de website van CRUC. Het is erop gericht dat de bekwaamheid van zorgverleners op peil wordt gehouden en inzichtelijk te maken. De medewerkers van de zorginstellingen krijgen persoonlijke toegang tot het portaal middels een account en zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de kennis en kunde.

Het voordeel van het digitale leerportaal is de persoonlijke afstemming op de werknemer en de organisatie. Hiermee wordt voorkomen dat werknemers worden getoetst over hulpmiddelen die zij niet in gebruik hebben of opdrachten waarbij het niveau niet juist is afgestemd. Tevens reguleert het leerportaal de persoonlijke voortgang. Na afronding van krijgen de deelnemers een certificaat .

Wettelijk geregeld

Het digitale leerportaal wordt toegepast door een wijziging in de Wet BIG, Kwaliteitswet Zorginstellingen en Convenant. Deze wet omschrijft de richtlijnen en kaders waaraan medewerkers in zorginstellingen moeten voldoen om goede, veilige en verantwoorde zorg te leveren. Op het gebied van hulpmiddelen betreft dit de bekwame en verantwoordelijke omgang in handelingen en de verantwoordelijkheid van instellingen in met name het faciliteren van het proces rondom bekwaamheid en de controle hierop.

Samenwerkende partijen
De samenwerking tussen CRUC, UCPG en KenK is in dezen een logische. UCPG voert (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit en geeft advies, training en scholing op het gebied van bewegen, gezondheid en werk. KenK richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het welbevinden van (kwetsbare) mensen door het ontwikkelen van praktische informatie en instrumenten op het terrein van wonen, welzijn en zorg. En CRUC is de aanbieder van hulpmiddelen voor zowel zorginstellingen als individuen en het logistieke proces daaromheen.