Middels CRUC Hulpmiddelen beheer kunt u de uitdaging aannemen om het optimale te bereiken op het gebied van veiligheid, efficiëntie en kwaliteit als het gaat om de inzet van mobiliteit- en transferhulpmiddelen binnen uw zorginstelling. Het resultaat is doeltreffend; een hogere kwaliteit zorg én een besparing van 30% tot 40% t.o.v. de huidige situatie.


  Elke organisatie, elke zorginstelling is anders. Dit impliceert dat een format aangepast moet worden aan de noden van de  zorginstelling.CRUC is uniek door haar positie in de zorginstelling. U houdt de regie, interne wensen en procedures zijn  leidend en uw eigen mensen zijn aan zet.CRUC stuurt en bewaakt de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie rondom  hulpmiddelen.

 

CRUC streeft naar

    *          Een optimale benutting van uw hulpmiddelen

    *          Het juiste (transfer- en mobiliteits-) hulpmiddel voor patiënt en hulpverlener ongeacht locatie

    *          Integratie en bundeling van aanwezige expertise binnen de zorginstelling met betrekking tot hulpmiddelenbeheer

    *          Continue aanscherping en verbetering van protocollen ter bevordering van kwaliteit en veiligheid met wettelijke
                richtlijnen in ogenschouw

    *          Flexibiliteit voor uw zorginstelling met betrekking tot veranderingen in de zorgvraag