CRUC Hulpmiddelenservices BV is een service- en adviesorganisatie voor alles wat met het beheer van medische hulpmiddelen te maken heeft. CRUC bestaat uit twee onderdelen: Voorzorg en Nazorg. 

CRUC Voorzorg
CRUC Voorzorg is opgericht om in ziekenhuizen, in zorginstellingen en voor verhuurorganisaties het beheer van medische hulpmiddelen te verzorgen. CRUC streeft er daarbij naar om het juiste en kwalitatief hoogwaardige hulpmiddel voor zorgvrager en zorgverlener op de juiste tijd op de juiste plaats te krijgen. Het doel is om een maximale benutting van hulpmiddelen te bereiken en expertise binnen de organisatie te bundelen en te integreren. Hierbij stelt CRUC kwaliteit, veiligheid en hygiëne volgens de meest actuele wet- en regelgeving voorop zonder de flexibiliteit van het beheerconcept uit het oog te verliezen. CRUC hanteert hiervoor het Actief Beheer concept.

Kortom: CRUC maakt het beheer van hulpmiddelen gemakkelijker, goedkoper en efficiënter!

Elke organisatie, elke zorginstelling is anders. Dit impliceert dat het Actief Beheer aangepast kan worden aan de eisen en de wensen van de zorginstelling. CRUC is uniek door haar positie in de zorginstelling: de opdrachtgever houdt de regie; interne wensen en procedures zijn leidend en de eigen mensen zijn aan zet.

Missie
CRUC streeft naar het verschaffen van het juiste hulpmiddel om de zorgzwaarte van de hulpverlener te verminderen en de zelfredzaamheid van de zorgvrager te vergroten. Het juiste hulpmiddel op de juiste tijd en de juiste plaats, zonder zorgen en tegen minimale kosten voor de zorgverlener.

Visie
Gezamenlijk het maximale bereiken op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiëntie als het gaat om de inzet en het gebruik van medische hulpmiddelen binnen een organisatie.

Mensen
Het CRUC team bestaat uit deskundigen op het gebied van schoonmaak, onderhoud en keuring van hulpmiddelen. CRUC heeft een centrale helpdesk voor inhoudelijk advies en kan ter plaatse scholing en training organiseren.

CRUC Nazorg
CRUC nazorg biedt meerdere zorgwinkels en uitleen servicepunten door het land. Deze zijn gericht op zorgvragers die met ontslag gaan en die behoefte hebben aan hulpmiddelen. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om via de website of via een servicepunt / winkel hulpmiddelen te lenen, te huren of te kopen.