eu logo                        Logo SNN

Kennnisoverdracht en productontwikkeling


CRUC Voorzorg (onderdeel van CRUC Hulpmiddelenservices BV)  heeft naast verhuur- en uitleenactiviteiten een tweede doelstelling. Dat is het ontwikkelen, of bijdragen aan de ontwikkeling, van innovatieve hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de doorontwikkeling van de capaciteitsmeter en van ondersteuning bij het zoeken en terugvinden van hulpmiddelen in een gebouwde (ziekenhuis-) omgeving. Maar ook van technische toepassingen voor de ontwikkeling Lees meer 
 

Ontwikkeling van een Tracking systeem 

CRUC Hulpmiddelenservices BV en United Care Products BV hebben ontwikkelingsproject om prototype's te ontwikkelen waarmee de locatie van mobiele medische hulpmiddelen real-time en nauwkeuring kan worden vastgesteld.
Lees meer 

Deze subsidies zijn met medewerking van Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) verstrekt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).