Bij aanschaf of het eerste gebruik van nieuwe hulpmiddelen is het van belang dat de juiste kennis en vaardigheden verworven worden voor de inzet van het hulpmiddel. Kennis en vaardigheden worden door CRUC in de vorm van een op maat gemaakte training of voorlichting aangeboden.

In samenwerking met, eventueel, de (interne) Arbodienst en Ergo-coaches biedt CRUC scholing aan op het gebied van het gebruik van hulpmiddelen. Indien gewenst biedt CRUC ondersteuning bij het opstellen van een scholingsplan, waarin per medewerker geregistreerd kan worden wanneer deze scholing heeft gevolgd.

Voorwaarde voor de BIG-registratie is dat elke verpleegkundige dient te voldoen aan de eis om voor elke patiënt een mobiliteitsplan op te stellen. Vanuit de Arbo-wetgeving komt daarbij het voorschrift dat elke verpleegkundige geschoold dient te zijn in het gebruik van hulpmiddelen.

 E-learning

Vanuit de Wet BIG, Kwaliteitswet Zorginstellingen en Convenant “Veilige toepassing van medische technologie” in het ziekenhuis worden er kaders en richtlijnen gegeven waaraan medewerkers en instellingen moeten voldoen om goede, veilige en verantwoorde zorg te leveren. Ook op het gebied van inzet van hulpmiddelen. Het komt erop neer dat:

 •  medewerkers voldoende bekwaam zijn in uitvoering van handelingen;
 •  medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen bekwaamheid;
 •  de instelling de bekwaamheid moet checken;
 •  instellingen verantwoordelijk zijn voor het faciliteren van het proces rondom bekwaamheid;
 •  de inspectie van de gezondheidszorg de toezichthouder is.

  CRUC heeft een leerportaal ontwikkeld samen met Universitair Centrum Promotion en KenK* waarbij invulling is gegeven aan de wet- en regelgeving. Dit portaal is ondersteunend en aanvullend aan de praktijk, gebruiksvriendelijk en erop gericht om de bekwaamheid van de medewerkers op peil te houden en inzichtelijk te maken. Het leerportaal wordt digitaal aangeboden vanuit de website van CRUC. Iedere medewerker krijgt persoonlijk inloggegevens en is verantwoordelijk voor zijn of haar bekwaamheid bij het gebruik van transfer- en mobiliteitshulpmiddelen.

  Het leerportaal is erop gericht om het omgaan met transfer- en mobiliteitshulpmiddelen te bevorderen, eventueel als voorbereiding op de toetsing of als gevolg van een toetsing. De voordelen van deze e-learning zijn:

 • De inhoud is afgestemd op de daadwerkelijk inzet van de hulpmiddelen op een zorgeenheid
 • De training is op individueel niveau.
 • Op het moment dat het de medewerker uitkomt, kan online in eigen tempo de kennis op peil worden gebracht of gehouden.
 • Deelname wordt geregistreerd op individueel niveau.
 • De deelnemer heeft een eigen leeromgeving met inzicht in de persoonlijke voortgang.
 • De deelnemer ontvangt na afronding een deelnamecertificaat?

  * Cruc werkt hierbij samen met Universitair Centrum ProMotion Groningen (UCPG) en KenK. UCPG voert (toegepast) wetenschappelijk onderzoek uit en geeft advies, training en scholing op het gebied van bewegen, gezondheid en werk. KenK richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het welbevinden van (kwetsbare) mensen door het ontwikkelen van praktische informatie en instrumenten op het terrein van wonen, welzijn en zorg.